Việt Nam - Lào tập trung phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

Quang Đông - Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/07/2015 19:46 GMT+7

Hội thảo lý luận lần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hội thảo Lý luận giữa ĐCS Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tập trung vào chủ đề lý luận, thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn đổi mới giữa hai Đảng, hai nước theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, ngày 14/7, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo lý luận lần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề "Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào - Lý luận và thực tiễn".

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào, làm trưởng đoàn.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới khẳng định nhận thức đúng đắn và sự lãnh đạo sâu sát, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo lần này là dịp để các nhà khoa học Việt Nam và Lào trao đổi, chia sẻ những những kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, góp phần hoàn thiện nhận thức lý luận, phát huy thành tựu đã đạt được; khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của mỗi Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nêu rõ Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức ngày càng rõ hơn về nội dung, bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới phương thức lãnh đạo đối với phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí chia sẻ những kết quả cũng như kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune bày tỏ vui mừng được tham dự Hội thảo Lý luận lần thứ ba giữa hai Đảng. Đồng chí Kikeo đánh giá chủ đề Hội thảo lần này về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, vừa cơ bản, vừa có tính cấp thiết mà hai Đảng cùng quan tâm. Đồng chí đã nêu rõ đường lối cơ bản của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và những phương hướng lớn trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Lào.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thống nhất nhận định, trong gần 30 năm tiến hành đổi mới, hai Đảng, hai nước đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, các tham luận cũng chỉ ra những vấn đề lý luận và thực tiễn cần tiếp tục làm sáng tỏ như bản chất, nội dung và đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường, giữa thị trường và xã hội; những tác động của kinh tế thị trường đối với công tác xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm định hướng xã hội trong phát triển kinh tế thị trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI