chứng nhận hợp quy

Doanh nghiệp "chóng mặt" vì kiểm tra chuyên ngành

Doanh nghiệp "chóng mặt" vì kiểm tra chuyên ngành

VTV.vn - Cụm từ "chóng mặt" đã được Thời báo Kinh doanh dùng để tả cảm giác của doanh nghiệp khi rơi vào "ma trận" kiểm tra chuyên ngành.