chuông báo cháy

Kiểm tra đột xuất phòng cháy chữa cháy

Kiểm tra đột xuất phòng cháy chữa cháy

VTV.vn - Việc kiểm tra PCCC của đoàn liên ngành trong đợt này sẽ theo hình thức đột xuất, kiểm tra theo xác suất bất kỳ các chung cư trên địa bàn.