chuông báo động

Kinh nghiệm quốc tế quản lý công nghệ thanh toán mới

Kinh nghiệm quốc tế quản lý công nghệ thanh toán mới

VTV.vn - Tại Thái Lan, hiện đã có tiêu chuẩn chung về thanh toán QRCode, buộc mọi đơn vị trong nước đều phải tuân thủ.