chuyển đổi cây trồng

Lâm Đồng phá bỏ hơn 2.000 héc-ta cây điều

Lâm Đồng phá bỏ hơn 2.000 héc-ta cây điều

VTV.vn - 3 năm trở lại đây cây điều ở tỉnh Lâm Đồng liên tục bị dịch bệnh, cho năng suất rất thấp, khiến nông dân gặp nhiều khó khăn.