cơ sở dữ liệu

Đến hết năm 2020, Bộ Công an hoàn thành cơ sở dữ liệu dân cư TP.HCM

Đến hết năm 2020, Bộ Công an hoàn thành cơ sở dữ liệu dân cư TP.HCM

VTV.vn - TP.HCM sẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào năm 2020.