cổ vật

Tinh hoa cổ vật Phật giáo

Tinh hoa cổ vật Phật giáo

VTV.vn - Bảo tàng Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam nằm trong khuôn viên chùa Quán Thế Âm, TP Đà Nẵng. Mỗi cổ vật trưng bày ở đây đều gắn với một câu chuyện về văn hoá Phật giáo.