Ký kết phối hợp công tác giữa VTV và Bộ Khoa học và Công nghệ

Việt Linh - Thanh Huyền-Thứ năm, ngày 20/03/2014 16:34 GMT+7

Sáng 20/3, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2020.

Theo chương trình phối hợp này, Đài Truyền hinh Việt Nam và Bộ Khoa học Công nghệ sẽ triển khai cụ thể các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị chức năng của Đài Truyền hình Việt Nam tiếp cận, tìm hiểu thực tế và khai thác thông tin về mọi mặt hoạt động khoa học và công nghệ, thực hiện công tác tuyên truyền về các vấn đề mang tính thời sự, có quy mô lớn, có ý nghĩa kinh tế xã hội quan trọng như: xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, luật khoa học và công nghệ… Bộ Khoa học và Công nghệ cũng sẽ hỗ trợ việc đăng ký bảo hộ, quản lý, khai thác và tiến hành các biện pháp chống sao chép hoặc sử dụng trái phép các chương trình phát song do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất hoặc phối hợp sản xuất.

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam, Đài sẽ đa dạng hóa các giải pháp truyền thông nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chính sách khoa học và công nghệ, kịp thời thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Khoa học và Công nghệ và hoạt động của ngành trên các phương tiện của Đài THVN thông qua các chương trình Thời sự, Công nghệ và Đời sống, 7 ngày công nghệ…, phối hợp nâng” Giải thưởng chất lượng quốc gia” thành Giải thưởng thương hiệu của Bộ Khoa học và Công nghệ và Đài THVN, hỗ trợ truyền thông ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

TIN MỚI