Cục Điện ảnh

Từ ngày 27/4 đến 23/5, tổ chức đợt chiếu phim kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018

Từ ngày 27/4 đến 23/5, tổ chức đợt chiếu phim kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018

VTV.vn - Những bộ phim được chọn chiếu trong đợt phim kỷ niệm là những bộ phim có đề tài truyền thống lịch sử, về người chiến sĩ cách mạng, về thế hệ thanh niên trong thời chiến...