Cúng ông Táo

Người dân thả cá chép tiễn ông Táo chầu trời

Người dân thả cá chép tiễn ông Táo chầu trời

VTV.vn - Ngày 23 tháng Chạp hằng năm, nhiều gia đình người Việt làm cơm cúng và thả cá chép phóng sinh để tiễn ông Táo về trời.