Đại biểu thảo luận

An toàn thực phẩm: Không mới nhưng lúc nào cũng nóng!

An toàn thực phẩm: Không mới nhưng lúc nào cũng nóng!

VTV.vn - Ngay sau khi báo cáo về an toàn thực phẩm được đọc xong, đã có 76 đại biểu đăng ký phát biểu.