Đại học Oxford

Bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia được giới trẻ mến mộ

Bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia được giới trẻ mến mộ

VTV.vn - Syed Saddiq, 25 tuổi - vị Bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia mới được bổ nhiệm đang được rất giới trẻ Malaysia rất mến mộ.