Đài phát thanh

Trò chuyện với người viết bản tin chiến thắng - nhà báo Trần Đức Nuôi

Trò chuyện với người viết bản tin chiến thắng - nhà báo Trần Đức Nuôi

VTV.vn - Cùng lắng nghe những chia sẻ của nhà báo lão thành Trần Đức Nuôi của về bản tin chiến thắng và sứ mệnh lịch sử của Đài Phát thanh Giải Phóng.