TV& VIDEO
Sẽ thanh tra quản lý, sử dụng đất tại Quảng Nam

Sẽ thanh tra quản lý, sử dụng đất tại Quảng Nam

VTV.vn- Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tại tỉnh Quảng Nam về các nội dung khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng.