TV& VIDEO
Quảng Ngãi: Công nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Quảng Ngãi: Công nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

VTV.vn - Ngành công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đóng vài trò quan trọng trong sự tăng trưởng và tạo đà cho sự phát triển của các ngành kinh tế khác.