đăng ký tạm trú

TP.HCM: Lần đầu tiên nhiều nơi hết sổ tạm trú cấp cho người dân

TP.HCM: Lần đầu tiên nhiều nơi hết sổ tạm trú cấp cho người dân

VTV.vn - Lần đầu tiên tại TP.HCM, nhiều quận huyện rơi vào tình trạng hết sổ tạm trú cấp cho người dân.