đầu tư trực tiếp nước ngoài

Trung Quốc khẳng định sẽ không khơi mào cuộc chiến thương mại với Mỹ

Trung Quốc khẳng định sẽ không khơi mào cuộc chiến thương mại với Mỹ

VTV.vn - Trung Quốc chắc chắn sẽ không nổ phát súng đầu tiên trong cuộc chiến thương mại với Mỹ và sẽ không là bên đầu tiên áp thuế.