dị tật khe hở môi

Khám, mổ miễn phí cho trẻ em khe hở môi - vòm miệng

Khám, mổ miễn phí cho trẻ em khe hở môi - vòm miệng

VTV.vn - Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương sẽ tổ chức khám và mổ miễn phí cho trẻ em có dị tật khe hở môi, vòm miệng.