Điểm xét tuyển

Ngưỡng điểm xét tuyển các ngành Công an, Quân đội, y dược giảm

Ngưỡng điểm xét tuyển các ngành Công an, Quân đội, y dược giảm

VTV.vn - Các học viện, trường đại học Công an Nhân dân, Quân đội, y dược đều có ngưỡng điểm xét tuyển thấp hơn năm 2017.