điện năng lượng mặt trời

Nhiều tiềm năng phát triển điện mặt trời tại Tây Ninh

Nhiều tiềm năng phát triển điện mặt trời tại Tây Ninh

VTV.vn - Với nhiều tiềm năng phát triển, tỉnh Tây Ninh đã cấp phép đầu tư 5 dự án điện năng lượng mặt trời, dự kiến thời gian dự án hoàn thiện và vận hành trước tháng 6/2019.