Doanh nghiệp thủy sản

Việt Nam dự kiến đạt kim ngạch xuất khẩu trên 212 tỷ USD

Việt Nam dự kiến đạt kim ngạch xuất khẩu trên 212 tỷ USD

VTV.vn - Năm 2017 là năm đầu tiên Việt Nam dự kiến đạt kim ngạch xuất khẩu trên 212 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức thực hiện năm 2016.