đôi bạn thân

Đôi bạn kiếm được triệu USD từ ý tưởng kinh doanh đơn giản

Đôi bạn kiếm được triệu USD từ ý tưởng kinh doanh đơn giản

VTV.vn - Đôi bạn thân Marc Newburger và Jeffrey Simon đã kiếm được triệu USD từ ý tưởng kinh doanh đơn giản.