đối tượng lợi dụng

Phát hiện tình trạng giả rối loạn tâm thần để được hưởng chính sách

Phát hiện tình trạng giả rối loạn tâm thần để được hưởng chính sách

VTV.vn - Lần theo danh sách hồ sơ tại một số địa phương, có những câu chuyện "kỳ quái" về những người đang hưởng chính sách ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.