Đồng Rupiah

Indonesia: Đồng nội tệ Rupiah suy yếu

Indonesia: Đồng nội tệ Rupiah suy yếu

VTV.vn - Ngay lúc này, Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á - cũng đang như ngồi trên lửa vì đồng nội tệ Rupiah trở nên quá yếu.