đường Phạm Văn Đồng

Nha Trang: Một con đường mở rộng 5 năm vẫn chưa hoàn thành

Nha Trang: Một con đường mở rộng 5 năm vẫn chưa hoàn thành

VTV.vn - Dự án mở rộng con đường Nguyễn Biểu, phường Vĩnh Hải (TP. Nha Trang) đã triển khai xây dựng từ năm 2013 nhưng đến nay, đoạn 2 và đoạn 3 con đường này vẫn chưa xong.