Ecuador

Ecuador sớm mở cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội

Ecuador sớm mở cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội

VTV.vn - Ngày 8/5 tại Phủ Tống thống Ecuador, Đại sứ Việt Nam tại Chile kiêm nhiệm Ecuador Nguyễn Ngọc Sơn đã trình Quốc thư.