giá dầu thấp

Finanical Times: Kỷ nguyên giá dầu thấp đã chấm dứt

Finanical Times: Kỷ nguyên giá dầu thấp đã chấm dứt

Theo Finanical Times, kỷ nguyên giá dầu thấp đã chấm dứt do các kho dự trữ dầu trên toàn cầu đang giảm mạnh giữa lúc nhu cầu tăng nhanh nhưng các nguồn cung lại bị siết chặt.