giải giáp vũ khí

Fatah và Hamas nhất trí hoãn chuyển giao quyền kiểm soát Dải Gaza

Fatah và Hamas nhất trí hoãn chuyển giao quyền kiểm soát Dải Gaza

Đảng Fatah và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã nhất hoãn việc chuyển giao quyền kiểm soát cuối cùng ở Dải Gaza từ Hamas cho Chính phủ Palestine.