giải pháp tiết kiệm

Ngành thuế với giải pháp tiết kiệm nguồn lực thu ngân sách

Ngành thuế với giải pháp tiết kiệm nguồn lực thu ngân sách

VTV.vn - Dự thảo Luật Quản lý thuế bổ sung sửa đổi được cơ quan soạn thảo đưa ra đề xuất giao cơ quan thuế vừa thu thuế vừa thu bảo hiểm xã hội.