giao dịch bất động sản

Thị trường bất động sản Quảng Ninh hạ nhiệt

Thị trường bất động sản Quảng Ninh hạ nhiệt

VTV.vn - Sau chỉ đạo tạm dừng giao dịch bất động sản của Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, các giao dịch mua bán đất đai trên địa bàn Vân Đồn cơ bản không còn.