giấy khai sinh

Lớp học tình thương miền sông nước An Giang

Lớp học tình thương miền sông nước An Giang

23 năm qua có một lớp học tình thương tại tỉnh An Giang, nơi dạy chữ, phép tính và cả những bài học lễ nghĩa cho hàng trăm trẻ mồ côi, nghèo khó không đến trường ở vùng sông nước.