giấy phép

Rào cản giấy phép con gây khó doanh nghiệp

Rào cản giấy phép con gây khó doanh nghiệp

VTV.vn - Sự chồng chéo và gánh nặng từ những "giấy phép con" đang là nỗi ám ảnh cho doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.