TV& VIDEO
Thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác vùng duyên hải miền Trung

Thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác vùng duyên hải miền Trung

VTV.vn - Bên cạnh những những tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế hợp tác, vùng duyên hải miền Trung vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức tồn tại cần phải có giải pháp đột phá.