TV& VIDEO
Phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại Quảng Bình

Phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại Quảng Bình

VTV.vn - Tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện một vụ phá rừng nghiêm trọng tại Lâm trường Trường Sơn. Lâm trường này thuộc công ty Lâm công nghiệp Long Đại quản lý.