hiện đại hóa đất nước

Khắc phục lỗ hổng trong công tác cán bộ

Khắc phục lỗ hổng trong công tác cán bộ

VTV.vn -Ngày 21/12, Đảng ủy Khối DN TƯ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TƯ 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.