hiệp định Paris

Trung Quốc có thể giảm 30% khí phát thải nếu tập trung cải thiện các thành phố

Trung Quốc có thể giảm 30% khí phát thải nếu tập trung cải thiện các thành phố

VTV.vn - Theo nghiên cứu mới công bố ngày 27/6, Trung Quốc có thể cắt giảm 30% lượng khí thải nếu có những kế hoạch hành động cụ thể nhằm vào các khu đô thị trên toàn quốc.