hỗ trợ điều trị ung thư

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh

VTV.vn - Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế là xu hướng tất yếu của thời đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sẽ giúp các cơ sở y tế hiện đại hóa quản lý và khám chữa bệnh.