hoạt động sản xuất kinh doanh

Đề xuất doanh thu trên 150 triệu đồng/năm, cá nhân mới đóng thuế

Đề xuất doanh thu trên 150 triệu đồng/năm, cá nhân mới đóng thuế

VTV.vn - Thời gian tới, các cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 150 triệu đồng/năm có thể sẽ không phải đóng thuế thu nhập và thuế GTGT.