hướng dẫn viên du lịch

Ứng dụng công nghệ trong quản lý hướng dẫn viên du lịch

Ứng dụng công nghệ trong quản lý hướng dẫn viên du lịch

VTV.vn - Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã nâng cấp, bổ sung và vận hành cơ sở dữ liệu trực tuyến hướng dẫn viên du lịch Việt Nam với giao diện mới.