Ireland

Ireland trưng cầu dân ý về quyền phá thai

Ireland trưng cầu dân ý về quyền phá thai

VTV.vn - Ngày 25/5, người dân Ireland đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc bãi bỏ luật cấm phá thai.