khai thác titan

Đã có kết luận vụ thanh tra các dự án khai thác Titan ở Bình Thuận

Đã có kết luận vụ thanh tra các dự án khai thác Titan ở Bình Thuận

VTV.vn - Kết quả thanh tra cho thấy các công ty Phú Hiệp và Đức Cảnh đã tác động ngoài diện tích đất được thuê trên 10 ha.