kháng sinh

Báo động tình trạng gia tăng sử dụng thuốc kháng sinh toàn cầu

Báo động tình trạng gia tăng sử dụng thuốc kháng sinh toàn cầu

VTV.vn - Lượng thuốc kháng sinh được tiêu thụ trên toàn cầu đang tăng cực nhanh.