khảo cổ

Khai quật nhiều hiện vật thời Lý, Trần ở di chỉ Đền Huyện (Hà Tĩnh)

Khai quật nhiều hiện vật thời Lý, Trần ở di chỉ Đền Huyện (Hà Tĩnh)

VTV.vn - Những kết quả bước đầu khai quật khảo cổ ở Đền Huyện thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khẳng định những hiện vật khai quật được là của thời Lý, Trần.