khởi nghiệp công nghệ

Lo ngại bong bóng kỳ lân công nghệ sắp vỡ

Lo ngại bong bóng kỳ lân công nghệ sắp vỡ

VTV.vn - Thị trường dự đoán, một làn sóng bong bóng kỳ lân công nghệ sắp vỡ tan.