Không gian hẹp

Mô phỏng cuộc sống trên sao Hỏa

Mô phỏng cuộc sống trên sao Hỏa

VTV.vn - Các sinh viên trường đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh đang thực hiện chương trình mô phỏng cuộc sống trên sao Hỏa.