không khí sạch

Hút thuốc gián tiếp – mối nguy hiểm không từ một ai

Hút thuốc gián tiếp – mối nguy hiểm không từ một ai

VTV.vn - Cả người hút thuốc chủ động và thụ động còn làm ảnh hưởng đến nhóm người thứ ba.