Kiểm toán Nhà nước

Tích cực chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI 14

Tích cực chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI 14

VTV.vn - Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã tổ chức cuộc họp công tác chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI 14.