Kiến trúc Đà Nẵng

Sinh viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và con đường đưa nghệ thuật trúc chỉ ra thế giới

Sinh viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và con đường đưa nghệ thuật trúc chỉ ra thế giới

VTV.vn - Một sinh viên trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng đã thực hiện đề tài “San Hau Poster Series". Đề tài này đã đạt 2 giải quốc tế và đưa trúc chỉ ra với thế giới.