80% người dùng ưa chuộng hàng dệt may Việt Nam

Phương Thanh-Thứ sáu, ngày 04/07/2014 18:23 GMT+7

Hàng Việt chiếm 80-90% trong các siêu thị. Ảnh: báo Hải quan

Ngày 3/7, Bộ Công Thương đã tổ chức tổng kết 5 năm cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Theo báo cáo, tại nhiều địa phương, các mặt hàng dệt may, da giày có tới 80% người ưa chuộng; nhóm hàng thực phẩm, rau quả có tới trên 58% người tiêu dùng ưa chuộng.

Trong hệ thống siêu thị của một số doanh nghiệp trong nước, hàng hóa sản xuất trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn từ 80-90%. Theo kết quả khảo sát của Công đoàn ngành Công Thương, kể từ khi phát động Cuộc vận động, tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm đầu vào, nguyên liệu cũng như thiết bị máy móc của các doanh nghiệp tăng bình quân 25%.

Tại các vùng nông thôn, người dân đã bắt đầu quen dùng và ưa chuộng hàng sản xuất trong nước. Trong công tác xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường, từ tháng 7/2009 đến tháng 5/2014, Bộ Công Thương đã phê duyệt 618 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ của Nhà nước gần 376 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước, đổi mới và chấn chỉnh công tác quản lý thị trường.

TIN MỚI