Cục trưởng Hải quan tỉnh phải chịu trách nhiệm nếu để nợ thuế phát sinh

Theo Hải quan-Thứ ba, ngày 15/07/2014 09:37 GMT+7

Tổng cục Hải quan có công văn đôn đốc các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong công tác thu hồi nợ thuế, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ từ nay đến cuối năm đạt chỉ tiêu đã giao.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị không để phát sinh nợ thuế, nợ quá hạn của các tờ khai đăng ký trong năm 2014. Cục trưởng Cục Hải quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Bộ Tài chính về số nợ thuế quá hạn phát sinh trong năm 2014.

Tăng cường công tác đôn đốc, thu hồi nợ đọng, thực hiện kiên quyết các giải pháp để thu hồi nợ của các tờ khai phát sinh trước ngày 1/1/2014.

Đồng thời, Tổng cục cũng yêu cầu các đơn vị phải kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp còn nợ thuế, nợ phạt, làm việc với UBND tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở (hoặc đăng ký kinh doanh), đề nghị có ý kiến chỉ đạo đối với các cơ quan ban ngành có liên quan để thu hồi nợ thuế.

Phối hợp với các cơ quan Thuế để thực hiện bù trừ số tiền thuế GTGT mà doanh nghiệp được hoàn tại cơ quan Thuế đối với các khoản nợ còn tại cơ quan Hải quan theo quy định.


TIN MỚI