Quy hoạch treo quá 3 năm, dân sẽ được bồi thường

TCKD-Thứ ba, ngày 01/07/2014 18:18 GMT+7

UBND TP.HCM đề xuất nếu sau ba năm Nhà nước không thực hiện quy hoạch thì người dân được chuyển mục đích sử dụng đất và được bồi thường theo quy định.

Trước đây, căn cứ vào Luật Xây dựng, trong khu vực quy hoạch, người dân được phép xây dựng tạm (nay gọi là cấp phép xây dựng có thời hạn). Nếu trong năm năm mà Nhà nước thực hiện quy hoạch thì người dân chỉ được bồi thường về đất, không bồi thường vật kiến trúc.

Ngược lại, sau thời điểm này mới thực hiện quy hoạch thì người dân sẽ được bồi thường về đất và vật kiến trúc xây dựng trên đất.

Riêng về việc tách thửa đất, vẫn phải phù hợp quy hoạch mới được chuyển mục đích sử dụng đất và sau đó mới xem xét tách thửa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI