Kong: Skull Island

Đạo diễn "Kong: Đảo đầu lâu" muốn đưa một TV show sang Việt Nam

Đạo diễn "Kong: Đảo đầu lâu" muốn đưa một TV show sang Việt Nam

VTV.vn - Đây là điều được Jordan Vogt-Roberts – đạo diễn của Kong: Đảo đầu lâu – chia sẻ tại chương trình Talk Vietnam. Anh là Đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2020.